Homo Novus 2015

Info

Medijiem

Akreditācija uz festivālu ir beigusies. Uz tikšanos!

.

Publicitāte un informācija

Laura Stašāne
T: 67228477
M: 26523513
laura@theatre.lv