Homo Novus 2015

Info

Sadarbība

Urban Heat

“Urban Heat” ir ES programmas “Radošā Eiropa” līdzfinansēts 12 teātra un dejas festivālu projekts, kas rosina māksliniekus sadarboties ar dažādām pilsētu kopienām, attīstot jaunas līdzdalīgās mākslas prakses un radot jaunus mākslas darbus publiskajā telpā. Projekts sastāv no sešām pilsētu izpētes laboratorijām un mākslinieku rezidencēm 12 festivālos, kuru rezultātā tapušie mākslas darbi reflektē par aktuāliem politiskiem un sociāliem jautājumiem. Latviju projektā pārstāv teātra un kino māksliniece Krista Burāne, bet “Urban Heat” programmā šogad iekļauts viņas kopdarbs ar britu mākslinieku Endiju Fīldu – izrāde “Noktirne”.

urbanheat.co

Homo Novus 2013
[DNA] Departures and Arrivals

13 Eiropas organizāciju sadarbības projekts, kura līderis ir Briseles laikmetīgās dejas skola PARTS un kuru atbalsta ES programma “Radošā Eiropa”, līdz 2018. gadam rīko izglītības programmas, viesizrādes un producē jaunus darbus, kas veicina jaunu laikmetīgās dejas mākslinieku uznākšanu uz skatuves un nokļūšanu starptautiskā apritē. Latviju projektā pārstāv horeogrāfi Kristīne Brīniņa un Krišjānis Sants.

departuresandarrivals.eu

Homo Novus 2013
Imagine 2020(2.0)

Sadarbības platforma “Imagine 2020” tika izveidota 2010. gadā. Tās uzmanības centrā bija jautājums par klimata pārmaiņām jeb plašāk – par sociāli ekoloģisko krīzi, kas toreiz kļuva par vienu no centrālajām tēmām 11 Eiropas skatuves mākslas organizāciju darbībā. Jaunajā “Imagine 2020(2.0)” sadarbības platformā līdz pat 2019. gadam mēs mēģinām iztēloties nākotni, lai kopā ar māksliniekiem un skatītājiem iedzīvinātu alternatīvus un ilgtspējīgus nākotnes modeļus kultūras kontekstā. Projektu atbalsta ES programma “Radošā Eiropa”. Šīgada festivāla programmā iekļautas šādas “Imagine 2020” aktivitātes – Annas Ķirses un Olivera K Līsa oriģināloperas, kā arī Mirjamas van Imšūtas izrāde “Ko saka daba”.

imagine2020.eu

Homo Novus 2013
Magic Carpets

No 2017. līdz 2021. gadam Latvijas Jaunā teātra institūts ir jaunas ES programmas “Radošā Eiropa” līdzfinansētas starptautiskas platformas “Magic Carpets” dalībnieks, kurā ir apvienojušās 13 organizācijas no Viļņas, Berlīnes, Folkstounas, Romas, Prāgas, Bukarestes, Limerikas, Tbilisi, Porto, Zagrebas, Novisadas, Insbrukas un Rīgas.  Platformas mērķis ir sekmēt jauno mākslinieku mobilitāti un atpazīstamību Eiropā,  nodrošinot radošo rezidenču iespējas. Mākslinieki rezidenču laikā sadarbojas ar vietējām kopienām un vidi, lai radītu mākslas darbus, kuru fokusā ir žanru sintēze, jautājumi par globālo nomadismu, pārvietošanos un sastapšanos ar citādo. Šīgada festivāla programmā platformu pārstāv latviešu mākslinieces Māra Gaņģe un Kate Krolle, britu mākslinieks Džons Lovs un itālis Džanmarija Tozati.

magiccarpets.eu

Homo Novus 2013